Slit one

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Slit one

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Slit one
  Slit one zijn desensibilisatie-druppels.

  Desensibilisatiedruppels en desensibilisatietabletten worden gebruikt bij allergie.

  Het wordt gebruikt om allergie te voorkomen, zoals hooikoorts, langdurig ontstoken neusslijmvlies en ontstoken ogen door allergie.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  Er kunnen allergische reacties optreden. De eerste keer dat u dit middel gaat innemen, moet u daarom doen in bijzijn van de arts. Na het innemen blijft u nog een half uur onder controle van de arts.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Allergische verschijnselen, zoals u ook van de prikkel zelf kunt krijgen, zoals niezen, irritatie in de keel, jeuk aan de oren of in de mond, zwelling in de mond, brandend gevoel en tintelingen van de tong, mond of lippen. Deze verschijnselen in de mond beginnen meestal snel na inname van de tablet of druppels. Ze duren meestal een paar minuten. Meestal treedt deze bijwerking niet meer op nadat u ongeveer een week met het middel begonnen bent.

  Zelden

  • Andere allergische verschijnselen, zoals loopneus, tranende ogen, huiduitslag, galbulten, benauwdheid, blaren op de tong, zwellingen van de tong of zwelling in het gezicht. Als deze ontstaan is dat meestal binnen een half uur na inname. Raadpleeg bij benauwdheid en zwellingen in het gezicht uw arts. Zijn de verschijnselen heel sterk, dan moet de volgende dosering wat lager worden dan gepland. Bespreek dit met uw arts.
  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, verstopping of diarree.

  Zeer zelden

  • Ernstige allergie met bewusteloosheid. Raadpleeg onmiddellijk uw arts bij een branderig gevoel, jeuk en een warm gevoel op of onder de tong, in de keelholte, in de handpalmen en onder de voetzolen. Mensen met astma hebben meer kans op een ernstige allergische reactie. Mensen die aandoeningen hebben waardoor een dergelijke allergische aanval ernstige gevolgen kan hebben, mogen dit middel niet gebruiken. Dit kan uw arts voor u beoordelen.
  • Met name bij kinderen oorpijn, groeipijn, griep en pijn op de borstkas.

  Raadpleeg uw arts ook als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?

  Gebruikt u de desensibilisatie-druppels?
  Schud de vloeistof voor gebruik. Druppel het voorgeschreven aantal druppels op een lepel. U kunt ze eventueel met wat water mengen. Houd de druppels minstens 1 minuut onder de tong, voorin de mondholte. Slik ze daarna pas door. Na inname moet u minimaal 5 minuten wachten met eten of drinken.

  Gebruikt u de desensibilisatie-tabletten?
  Houd de tablet 1 minuut onder de tong, voorin de mondholte, en laat de tablet smelten. Pas na 1 minuut mag u weer slikken. Na inname moet u minimaal 5 minuten wachten met eten of drinken.

  Wanneer?

  Gebruikt u de desensibilisatie-druppels?
  De start van de behandeling hangt af van welke allergie u heeft. Begin de behandeling na een periode waarin u het meeste last had van de allergie (dus bij een allergie voor boompollen, ná het boompollenseizoen). Bij allergie voor huisstofmijt kunt u meestal in elk seizoen beginnen.

  Gebruikt u de desensibilisatie-tabletten?
  De behandeling begint ten minste vier maanden vóór een periode waarin u het meeste last had van de allergie (dus bij een allergie voor graspollen, vier maanden vóór het graspollenseizoen).

  Hoe lang?
  De kuur duurt meestal 3-5 jaar. De klachten zullen gedurende die jaren steeds minder worden. Als u echter na 2 jaar nog altijd geen verbetering merkt, heeft verder gebruik geen zin.

  U kunt met de behandeling stoppen als u gedurende meer dan een jaar geen last meer heeft gehad van uw allergie.

 • Vergeten

  Voor een goed effect is het belangrijk de behandeling gedurende verschillende jaren voort te zetten. Bent u een keer een dosis vergeten, neem deze dan alsnog. Als u het middel verschillende weken niet heeft gebruikt, zult u de dosis opnieuw moeten opbouwen.

 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking
  • Gebruikt u een anti-allergiemiddel, zoals loratadine of cetirizine, of een bijnierschorshormoon (corticosteroid)? Gaat u met een van deze middelen stoppen? Houd er dan rekening mee dat u heviger op de desensibilisatie-vloeistof en desensibilisatie-tablet kunt reageren. Meld uw arts dat u gestopt bent met het anti-allergiemiddel.
  • Gebruikt u een bètablokker (middel gebruikt bij hart- en vaatziekten, migraine en plankenkoorts)? Raadpleeg uw arts. Het gevaar bestaat dat de behandeling tegen een eventuele ernstige allergische reactie met adrenaline door de bètablokker niet aanslaat. Voorbeelden van veel gebruikte bètablokkers zijn metoprolol, atenolol en propranolol.

  Meldt altijd aan uw arts welke medicijnen u gebruikt, maar ook of u met een van de medicijnen bent gestopt. Dit kan gevolgen hebben voor de behandeling

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Men raadt af een behandeling te starten tijdens zwangerschap. Was u al lang met de behandeling begonnen, en heeft u geen last van bijwerkingen, dan kunt u deze behandeling wel voortzetten.

  Borstvoeding
  Over het gebruik van dit middel tijdens borstvoeding zijn geen gegevens bekend. Raadpleeg uw arts voor een afweging van de risico`s.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen. Voor een goed effect is het echter nodig de volledige kuur af te maken. Bij de meeste allergieën duurt een dergelijke kuur 3-5 jaar.

 • Handelsinformatie

  In desensibilisatie-druppels en desensibilisatie-tabletten zit een zeer kleine hoeveelheid van een stof waar mensen allergisch voor kunnen zijn. Bijvoorbeeld boom- of graspollen, huisstofmijt, huidschilfers van katten en honden.

  Elke desensibilisatie-vloeistof bevat andere stoffen. Soms wordt het specifiek voor één individu gemaakt. Voor sommige producten moet de arts een speciaal verzoek (artsenverklaring) indienen bij de fabrikant om het product te leveren.

  Desensibilisatie-vloeistof is sinds 1911 als druppels in gebruik. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Novo-Helisen, Oralgen, Slit one en Sublivac.

  Desensibilisatie-tabletten zijn is sinds 2007 in gebruik. Ze zijn op recept verkrijgbaar onder de merknamen Grazax en Oralair.

  Er zijn ook desensibilisatie-injecties in de handel.

  Deze tekst gaat alleen over de druppels en de tabletten.

Laatst gewijzigd op: 06 augustus 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Slit one? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Hooikoorts (Allergische rhinitis)

Van allergie is sprake wanneer het lichaam reageert op stoffen die het niet kan verdragen. Die stoffen, zoals bijvoorbeeld stuifmeel van bomen of stofmijten, worden omgevingsantigenen of allergenen genoemd en zijn gewoonlijk niet schadelijk. Maar het immuunsysteem van een allergiepatiënt beschouwt die allergenen wel als schadelijk.

Hooikoorts is ontsteking of irritatie van de slijmvliezen die de neus bekleden. Hooikoorts treedt op wanneer je lichaam zichzelf gaat verdedigen tegen een allergeen (bijvoorbeeld stuifmeel) en antilichamen gaat vormen. Die reactie wordt sensibilisatie genoemd. Vervolgens binden de antilichamen zich aan mestcellen. Deze mestcellen geven chemicaliën af, zoals histamine. Door deze binding verwijden de bloedvaten in de neus zich en raken de slijmvliezen ontstoken, met als gevolg de gangbare allergiesymptomen.

De beste behandeling is het allergeen te vermijden. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen de allergiesymptomen doorgaans met medicijnen worden onderdrukt. Een veel gebruikt medicijn is antihistamine. Dat middel bindt zich aan receptoren, waardoor binding van de histamine wordt geblokkeerd. Andere medicijnen zijn decongestiva (zwellingverminderende middelen), corticosteroïden (bijnierschorshormonen) en immunotherapie (immuniteitsbevorderende middelen). Er bestaat voor hooikoorts geen standaardbehandeling, omdat ieder mens uniek is.

Hooikoorts (Allergische rhinitis)

Van allergie is sprake wanneer het lichaam reageert op stoffen die het niet kan verdragen. Die stoffen, zoals bijvoorbeeld stuifmeel van bomen of stofmijten, worden omgevingsantigenen of allergenen genoemd en…

Van allergie is sprake wanneer het lichaam reageert op stoffen die het niet kan verdragen. Die stoffen, zoals bijvoorbeeld stuifmeel van bomen of stofmijten, worden omgevingsantigenen of allergenen genoemd en zijn gewoonlijk niet schadelijk. Maar het immuunsysteem van een allergiepatiënt beschouwt die allergenen wel als schadelijk.

Hooikoorts is ontsteking of irritatie van de slijmvliezen die de neus bekleden. Hooikoorts treedt op wanneer je lichaam zichzelf gaat verdedigen tegen een allergeen (bijvoorbeeld stuifmeel) en antilichamen gaat vormen. Die reactie wordt sensibilisatie genoemd. Vervolgens binden de antilichamen zich aan mestcellen. Deze mestcellen geven chemicaliën af, zoals histamine. Door deze binding verwijden de bloedvaten in de neus zich en raken de slijmvliezen ontstoken, met als gevolg de gangbare allergiesymptomen.

De beste behandeling is het allergeen te vermijden. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen de allergiesymptomen doorgaans met medicijnen worden onderdrukt. Een veel gebruikt medicijn is antihistamine. Dat middel bindt zich aan receptoren, waardoor binding van de histamine wordt geblokkeerd. Andere medicijnen zijn decongestiva (zwellingverminderende middelen), corticosteroïden (bijnierschorshormonen) en immunotherapie (immuniteitsbevorderende middelen). Er bestaat voor hooikoorts geen standaardbehandeling, omdat ieder mens uniek is.

Bekijk video

Allergie

Van allergie is sprake wanneer het lichaam reageert op stoffen die het niet kan verdragen. Die stoffen, zoals bijvoorbeeld stuifmeel van bomen of stofmijten, worden omgevingsantigenen of allergenen genoemd en…

Van allergie is sprake wanneer het lichaam reageert op stoffen die het niet kan verdragen. Die stoffen, zoals bijvoorbeeld stuifmeel van bomen of stofmijten, worden omgevingsantigenen of allergenen genoemd en zijn gewoonlijk niet schadelijk. Maar het immuunsysteem van een allergiepatiënt beschouwt die allergenen wel als schadelijk.

Als bijvoorbeeld iemand allergisch is voor stuifmeel en aan dit allergeen wordt blootgesteld, reageert het immuunsysteem van het lichaam als volgt:

nadat het lichaam voor het eerst aan het allergeen is blootgesteld, produceren de witte bloedcellen antilichamen, in het bijzonder IgE-antilichamen, die het immuunsysteem voorbereiden op een volgende aanval van hetzelfde allergeen. Bij de eerste blootstelling aan stuifmeel zullen zich geen uitwendige allergische symptomen voordoen, maar inwendig binden de IgE-antilichamen zich aan mestcellen. Dat zijn gespecialiseerde cellen in weefsels die met de buitenwereld in contact staan. Mestcellen zijn te vinden in het ademhalingssysteem, het maag-darmkanaal en de huid.

Bij volgende keren dat iemand wordt blootgesteld aan stuifmeel, bindt dit allergeen zich aan het IgE-antilichaam en scheidt het chemicaliën, zoals histamine, in de mestcellen af. Daardoor ontstaan de allergiesymptomen, zoals een loopneus, waterige ogen en niezen.

Er zijn allerlei allergieën, zoals huid- en voedselallergieën. De vele verschillende allergische reacties kunnen variëren van huiduitslag tot overgeven en diarree.

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen